Dönüşümün itici gücü insan kaynağı

Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ESİAD), dijitalleşen dünyada kalifiye işgücünün, çağın gereklerine uygun becerilerle donatılması amacıyla önemli bir çalışma başlattı.

  • 0
  • 639
Dönüşümün itici gücü insan kaynağı
© bizimizmir.net
Yazı Boyutu:

Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ESİAD), dijitalleşen dünyada kalifiye işgücünün, çağın gereklerine uygun becerilerle donatılması amacıyla önemli bir çalışma başlattı. ESİAD tarafından düzenlenen “Arama Çalıştayı”nda, üye firmaların insan kaynakları departmanlarının yöneticileri bir araya gelerek, yeşil-dijital ve toplumsal dönüşüme uyum sağlamak ve bu konuda bir yol haritası hazırlamak için ihtiyaçları ve önerileri tartıştı. ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Zorlu, “Sürdürülebilir kalkınma için sadece devletimizin değil, firmaların da yeşil, dijital ve toplumsal dönüşüm yolunda strateji geliştirmeleri gerektiğine inanıyoruz. Dönüşümün itici gücü insan kaynağı. Düzenlediğimiz çalıştay, bu yolda insan kaynağını nasıl geliştireceğimize yönelik firmalarımıza yol gösterecek” dedi.
ESİAD Dernek binasında düzenlenen toplantıya 30’a yakın firmanın insan kaynakları departmanlarından temsilciler katıldı. Oluşturulan çalışma gruplarında “İnsan kaynakları politikalarına dair 2024 yılında konuşulacak konular, öncelikler”, “İnsan kaynakları politikalarında ortak dil ve anlayış geliştirmek için yapılması gerekenler”, “İş aidiyeti oluşturma”, “Mevcut iş becerilerinin güncel ihtiyaçlara göre geliştirilmesi", “Meslek liselerinin istihdam politikalarına daha yüksek entegrasyonu” ve “Yeni nesil yetkinlikler” gibi konular tartışıldı. Toplantıda belirlenen başlıklar bir sonraki aşamada ESİAD Sanayi, Kalkınma ve Yatırım Ortamı Yuvarlak Masası’nda değerlendirilecek ve atılacak adımlar belirlenecek.

YAPAY ZEKA 97 MİLYON YENİ İŞ YARATACAK
ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Zorlu, dijital dönüşümle birlikte ihtiyaç duyulan yetkinliklerin de evrimleştiğini vurgulayarak, şöyle konuştu: “2025’e gelindiğinde, yapay zekanın 85 milyon işi ortadan kaldırabileceğinden, ancak 97 milyon yeni iş yaratabileceğinden bahsediliyor. 12 milyon iş artışı çok dikkat çekici bir hesaplama. Bu süreçte, bilgi analizi, dijital okur yazarlık, değişime yatkınlık, yapay zekadan yararlanma ve problem çözme gibi analitik yeni yetkinlikler öne çıkıyor. Dönüşümün itici gücü ise insan kaynağı. Bunun yanında genç işsizlik oranımız da çok yüksek. 2022 yılı verilerine göre İzmir’de 15-24 yaş arası işgücü 245 bin kişiyken, aynı yaş aralığında işsiz sayısı 60 bini buluyor. Genç işsizlik oranı bu kadar yüksekken sanayici nitelikli ara eleman bulmakta güçlük çekiyor. Bu açığı kapatmanın yolu da mesleki eğitimden geçiyor. Teknolojik ilerleme, yeşil ve dijital dönüşüm tüm dünyada yeni meslekler yaratıyor. Üretimde, iş yaşamında, yeni becerilere ihtiyaç duyuluyor. Mevcut mesleklerin geliştirilmesinin yanında teknolojik ilerleme, yeşil ve dijital dönüşüme yönelik eğitimler giderek önemli hale geliyor. Kısaca, nitelikli eğitim ve insan gücü, dijital dönüşüm ve katma değerli üretim formülüne dayanan bir zincirleme reaksiyona şiddetle ihtiyacımız var. ESİAD olarak uluslararası rekabet gücümüzü artırabilmek için çok yönlü stratejiler geliştirerek geleceğe hazırlanmamız gerektiğini düşünüyoruz. Düzenlediğimiz çalıştay, bu amaca ulaşabilmek için insan kaynağını nasıl geliştirebileciğimiz konusunda bizlere yol gösterici olacak. Katkı koyan herkese çok teşekkür ediyorum.”

KÖPRÜ GÖREVİ ÜSTLENİYORUZ
Toplantıda konuşan ESİAD Sanayi, Kalkınma ve Yatırım Ortamı Yuvarlak Masası üyesi Dr. Senem Kılıç ise tüm katılımcılara teşekkür ederek, “ESİAD, işverenlerin yoğun olarak konumlandığı bir dernek. Düzenlediğimiz bu çalıştayda çıkacak sonuçların iş dünyasına doğru aktarılmasını sağlayacak bir köprü görevi üstlenmek istedik. Her yeni dönemde, sanayi, istihdam ya da misyona uygun olarak derneğin yapacağı çalışmaları önceliklendirebilirsek kaynakları da etkin kullanmış oluruz. Aslında insan kaynakları konusu çok basit önergeden çıkan bir konuydu. ‘Kente en çok nasıl katkı sağlayabiliriz’ dediğimizde çıkan 8-10 başlık arasında İnsan Kaynakları konusu tepelerde bir yerde. Böyle olunca da bu konuyu işverenlerden daha çok işin profesyonelleri ve üstatlarıyla konuşmaktan daha iyi bir yol olamazdı. Çalıştayımıza farklı büyüklüklerde ve sektörlerde firmaların katılımına özen gösterdik. Deneyim gruplarının heterojen olmasını sağladık. Yeni nesil insan kaynakları trendleriyle, uzun dönem kurumsal hafızanın insan kaynakları gelişim yolculuğunda kendi içinde paslaşabileceği bir ortam oluşur diye düşündük. Burada konuşulacak her başlık ESİAD Sanayi, Kalkınma ve Yatırım Ortamı Yuvarlak Masası’nın alt başlıkları haline gelecek. Çalıştayın çıktılarını yönetim kurulunda paylaşacağız” dedi.

İŞGÜCÜNÜN YENİ BECERİLERLE DONATILMASI ÖNEMLİ
ESİAD Genel Sekreteri Özlen Kavalalı da, dünyada yaşanan hızlı değişim ve dönüşüm sonucunda ara ve kalifiye işgücünün yeni becerilerle donatılmasının giderek daha önemli olduğunu vurguladı. Katılımcılara ESİAD’ın çalışmaları hakkında bilgi veren Kavalalı, “Güncel gelişmeler ışığında vizyonumuzu şekillendiriyoruz. Çok fonksiyonlu yapımızın bize getirdiği benzer hatta ortak amaçlar etrafında faaliyetlerimizi gerçekleştiriyoruz. Üçüz dönüşüm olarak adlandırılan ‘yeşil dönüşüm, dijital dönüşüm ve toplumsal dönüşüm’, döngüsel ekonomi ve sürdürülebilirlik, yenilenebilir enerji, toplumsal cinsiyet eşitliği gibi konuların yanı sıra sanayi, istihdam ve eğitim bağlantısının çağımızın gerekleri doğrultusunda kurulması bizim için çok önemli” diye konuştu.

YORUM YAZ
Diğer Haberler

İhracatçılar kötü gidişata dur demek istiyor

21 ihracat şampiyonunun 11’i Egeli

EGİAD’dan Ekonomi Değerlendirme Toplantısı

İlk 1000 ihracatçı listesinde 160 Egeli

Torbalı ve Iraklı iş adamları Erbil'de buluşacak !

5 ayda 500 milyon dolar

Arşiv