Gül gibi moral

  • 0
  • 873
Yazı Boyutu:

Cumhurbaşkanı Gül, EBSO yönetimini kabulünde İzmir’in çok büyük bir patlama yaşayacağı döneme yaklaşıldığını belirtirken, “Ekonominin, kalkınmanın, zenginleşmenin motoru sizsiniz” dedi.

EXPO 2020 için büyük çaba gösterdiğini de vurgulayan Gül, “Her cumhurbaşkanına, başbakana, bakana İzmir için ısrar ediyorum” diye konuştu.
EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Yorgancılar: “2023’te 500 milyar dolarlık ihracatı yapabilecek güçteyiz. Önümüzdeki engeller kaldırılıp dünyadaki rakiplerimizle eşit şartlarda mücadele etmeliyiz.”

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İzmirli sanayicilere moral verdi, güven aşıladı. Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar ve Yönetim Kurulu üyelerini Çankaya Köşkü’nde kabul eden Gül, “Ekonominin, kalkınmanın, zenginleşmenin motoru sizsiniz” dedi. Cumhurbaşkanı Gül, İzmir’in EXPO 2020 adaylığı için de üst düzeyde çaba gösterdiğini de vurguladı.

EBSO Yönetim Kurulu, Ankara temasları çerçevesinde Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ü ziyaret etti. EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar liderliğindeki heyete hitap ederken her cümlesinde İzmir ve sanayicilere özel bir önem verdiğini hissettiren Cumhurbaşkanı Gül, ekonomiden EXPO 2020 adaylığına kadar kentin motivasyonunu yükselten mesajlar verdi.

Cumhurbaşkanı Gül, Ege ve İzmir’i en cazip bölge olarak nitelendirirken, “İzmir başlıbaşına, gerçek anlamda metropol, dışa açılan kapı” dedi. Başka kentlerden yoğun olarak yaşanan göçlerin İzmir’in işini zorlaştırdığını söyleyen Gül, ancak herkesin bunun farkına vardığını ve kenti sahiplendiğini ifade etti.

Sanayi üretim kapasitesi açısından İzmir’in yerinin farklı olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Gül, sanayicileri de şu sözlerle övdü:  “Ülkemizin dinamosu sizsiniz. Ekonomiyi takip eden, ülkemizin kalkınmasının, zenginleşmesinin motoru sizsiniz. İzmir’in sorunları konuşulurken gelişmesi de göz ardı ediliyor. İzmir’i daha çok gündeme getirmeli.”

İzmir’de başta İzmir-İstanbul Otoyolu olmak üzere ulaşım ve altyapı alanında büyük projelere başlandığını, geçmişte 10-15 yılda yapılan işlerin şimdi daha kısa sürede gerçekleştirildiğini hatırlatan Gül, “5-10 yıl içinde İzmir’in yeri çok farklı olacak. İzmir’de büyük bir potansiyel birikiyor. Büyük bir patlama olacak döneme yaklaşıyorsunuz” diye konuştu.

İhracat deyince İzmir’in akla geldiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Gül, otomotiv ve yan sanayi ile kimya ve bunun gibi sektörlerde milyar doları aşkın ihracatların başka illerin ihracatçı birlikleri kayıtları yerine İzmir’in kayıtlarında yeralması için bu konudaki birliklerin kurulması gereğine de dikkat çekti.

Yorgancılar: Rakiplerimizle eşit mücadele istiyoruz
Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yorgancılar, İzmir’in toplam gelir ve tahsilattaki payının yüzde 10.81 olduğunu, üretimin yüzde 9’unu, katma değerin yüzde 14’ünü gerçekleştirdiğini, istihdamın da yüzde 10’unu sağladığını ifade etti. Petkim’in Aliağa’da 5 milyar doları aşan yatırımla kuracağı rafinerinin yanısıra, organize sanayi ve serbest bölgelerde inşaatına başlanılan fabrikalarla hükümetin başlattığı ulaşım ve demiryolu projelerinin önemini vurgulayan Ender Yorgancılar, “Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı olan 2023’te 500 milyar dolarlık ihracat yapacak güçteyiz. Makine ve imalat parkına sahibiz. İzmir’in kapasite kullanım oranı ve enerji kullanımı Türkiye ortalamasının üzerinde, ihracatımızda artış var. Ancak Türk sanayicisi olarak önümüzdeki engellerin kaldırılıp dünyadaki rakiplerimizle eşit şartlarda mücadele etmek istiyoruz” dedi.

Çalışma barışı bozulmasın
Toplu İş İlişkileri Kanunu Tasarısı ile Temmuz ayından itibaren yürürlüğe girecek yeni Türk Ticaret Kanunu hakkında sanayicinin taşıdığı endişeleri de Cumhurbaşkanı Gül’e aktaran Yorgancılar, şu bilgileri verdi:  “Toplu İş İlişkileri Kanunu ile çalışma hayatında barışı ve huzuru sağlayacak sistem kurulmalı. Özellikle TTK’da ekonomik suça ekonomik ceza yerine hapis cezası getiren maddeler var. Şirketleşmeyi, kurumsallaşmayı önleyici hükümler bulunuyor. Bunlar değişmeli. Çekten dolayı hapis yatan 78 kişi yeni kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte tahliye edildi. Ancak yeni TTK’nın uygulanmaya başlamasıyla birlikte 1 milyon 400 bin şirket olumsuz yönde etkilenecektir.”

Kanunlar yazılırken müdahil olun
Cumhurbaşkanı Gül de, doğru olan yasal düzenlemelerin önceki dönemlerdeki koalisyon hükümetlerinin aksine şimdi kısa zamanda TBMM’den geçirilebileceğine işaret etti. Kanunlardaki değişikliklerin TBMM Genel Kurulu’na gelmeden önce daha yazılma aşamasında tarafların katılımıyla çözülmesi gerektiğine dikkat çeken Gül, “TTK’da şirketlerde paravan ve gerçek idarecilerin ayrı olduğu bir yapı çıkabilir. Sendikalar Yasası da önemli. Türkiye 1970’li yıllarda önemli şeyler kaybetti. Ölçü kaçmamalı” diye konuştu.

EXPO için uluslararası çaba
Cumhurbaşkanı Gül, İzmir’in EXPO 2020 adaylığı için uluslararası alanda çaba gösterdiğini de bildirdi. EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Yorgancılar, İzmir’in EXPO 2020 adaylığına destek olmak üzere Cumhurbaşkanı Gül’ü İzmir’e davet etti. Ender Yorgancılar, “Sayın Cumhurbaşkanım, geçen defaki EXPO tecrübesini birlikte yaşadık. Dünyada bir İzmir algısı oluştu. Verdiğiniz desteğe teşekkür ediyoruz. EXPO’yu 2020 yılında Türkiye ve İzmir’e kazandırma çalışmalarımızdaki motivasyonu, kentimizin moralini artırmak için sizi İzmir’e davet ediyoruz” dedi.

İzmir’in EXPO 2020 adaylığına Ankara’dan da büyük destek verdiğini belirten Cumhurbaşkanı Gül, “Her cumhurbaşkanına, başbakana ve bakana İzmir’in EXPO adaylığı için ısrar ediyorum” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Gül, EXPO vesilesiyle İzmir ve Ege’de büyük yatırımlar olacağını da vurguladı.

YORUM YAZ
Diğer Haberler

Çevreci yatırımlarıyla Avrupa yeşil mutabakata uyumu arttırıyor

Milyonlarca kiraz ağacı ihracat rekoru kırmak için 1 hafta önceden meyvelerini verdi

ultani çekirdeksiz kuru üzümünün ihraç fiyatı dolar bazında yüzde 29 arttı

Hem Gemilerini Hem Filosunu Büyütüyor

Tarımsal üretimin stratejik önemi artıyor

Mart ayında hız kesti

Arşiv