Horizon Europe Başarısı

Avrupa Birliği’nin yeni dönem Araştırma ve Yenilik Çerçeve Programı olan Ufuk Avrupa (Horizon Europe)2020 birinci aşama 2023 yılı “ERA4Health Health Equity” çağrısı kapsamında İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümünün dâhil olduğu proje önemli bir başarıya imza attı.

  • 0
  • 253
Horizon Europe Başarısı
© bizimizmir.net
Yazı Boyutu:

Avrupa Birliği’nin yeni dönem Araştırma ve Yenilik Çerçeve Programı olan Ufuk Avrupa (Horizon Europe)2020 birinci aşama 2023 yılı “ERA4Health Health Equity” çağrısı kapsamında İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümünün dâhil olduğu proje önemli bir başarıya imza attı.

1,5 Milyon EURO’luk Dev Proje
Koordinatörlüğünü İrlanda College Cork Üniversitesi Halk Sağlığı Bölümünün yürüttüğü, “Avrupa’da toplum beslenmesinde eşitliği sağlamak için gıda sistemleri ve politika yaklaşımları (FOODPATH)” adlı uluslararası projenin Türkiye koordinatörlüğünü İKÇÜ’den Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gülşah Kaner Tohtak yürütecek.
36 ay süreli 1 milyon 580.910 EURO bütçeli uluslararası konsorsiyumun çalışma ekibinde Beslenme ve Diyetetik Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Tuba Yalçın, Dr. Öğr. Üyesi Gamze Yurtdaş Depboylu da yer alıyor.

Projenin Türkiye Ayağını İKÇÜ Yürütecek
Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gülşah Kaner Tohtak, projenin genel amacının, gıda ile ilgili eşitsizliklerin toplumsal, ticari, siyasi belirleyicilerini ve mekanizmalarını tespit etmek ve Avrupa’da sağlıksız beslenme davranışlarını ve gıda ile ilgili eşitsizlikleri sürdüren döngüleri kırma potansiyeline sahip çözümler sunmak olduğunu ifade etti. Projenin Türkiye ayağını İKÇÜ’nün üstlendiğini aktaran Prof. Dr. Tohtak, “Ortaklar arasında, Hollanda’dan Wageningen University, Belçika’dan Ghent University, Polonya’dan Medical University of Silesia, İtalya’dan Università Cattolica del Sacro Cuore yer alıyor. HealthEquity çağrısı, sağlıklı beslenme ve fiziksel aktiviteyi teşvik ederek sağlık eşitliğini artırmayı hedeflemektedir. Uygulanan politikaların ve mali yaklaşımların (örneğin vergiler ve sübvansiyonlar) verimliliğinin değerlendirilmesi; sağlıkta eşitsizliklerin azaltılması için uzun vadeli davranış değişikliklerine yol açacak yenilikçi stratejilerin geliştirilmesi gerekmektedir. Bu projenin Türkiye ayağında amaç Türk Hükümetinin daha sağlıklı gıda ortamları yaratmaya yönelik politikalarını, sağlık eşitsizliği boyutuyla Gıda Çevre Politikası İndeksi kullanarak değerlendirmektir” dedi.

Çok Yönlü Araştırma
Bu indeksi Türkiye'de uygulamak için altı adımdan oluşan araştırma sürecine gireceklerini Prof. Dr. Tohtak, “Pilot bölgemiz İzmir. Araştırmalarımızla gıda politikalarının uygulanmasına ilişkin kanıtlar toplanacak, kanıt belgesinde özetlenecektir. Gıda- çevre politikalarının uygulanma düzeyi, uluslararası en iyi uygulama örnekleri ile kıyaslanıp; ilgili akademisyenler, kamu temsilcileri, halk sağlığı ve beslenme alanında uzmanlaşmış STK'lar tarafından değerlendirilecektir. Çıkan sonuçlar hükümet yetkililerine sunulacaktır. Bu içerikleri Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ile paylaşacağız. Özetle toplumun daha sağlıklı beslenmesi adına öneriler sunacağız” diye konuştu. Prof. Dr. Tohtak projeyi tanıtmak amacıyla Türkiye çapında proje ortaklarının da yer alacağı çalıştayların düzenleneceğini sözlerine ekledi.

Ufuk Avrupa Programının ülkemizde Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından koordine edildiğini kaydeden Erasmus Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Emin Bakay, Avrupa Birliği (AB) Çerçeve Programlarının; dünya çapında bilimsel bilginin üretilmesi, AB üye ülkeleriyle aday ülke ve AB’nin iş birliği yaptığı diğer ülkeler arasında ortaklıklar kurulmasını sağladığını belirtti. Çok yıllı ve çok uluslu Ufuk Avrupa’da yer alma başarısı sağlayan İKÇÜ adına Erasmus Ofisi olarak projenin her aşamasında destek olmaya devam edeceklerini vurgulayan Dr. Öğr. Üyesi Bakay, bu gibi projelerin İKÇÜ’nün uluslararasılaşma politikasına katkı sunduğuna işaret etti.

YORUM YAZ
Diğer Haberler

Vefa Yılı’na özel kimlik kartları

Yaz Okullarına kayıtlar başladı

Viyana ‘Arda’yı seçti

TÜBİTAK’tan en çok proje desteği alan üçüncü üniversite

Geleceğin ustalarını yetiştiriyorlar…

Müziksel Algı ve Bellek Geliştirme Kursları