İzmir’de büyük gün

  • 0
  • 897
Yazı Boyutu:

“Küresel Ekonomik Gelişmeler Çerçevesinde Türkiye Ekonomisi” ana temasıyladüzenlenen 5. İzmir İktisat Kongresi başladı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül veBaşbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı kongrenin açılış konuşmasınıyapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, “İzmir’in bölgeselteşvik kapsamında bulunduğu yer, kentimizdeki sanayi ve istihdam gücüaçısından, her geçen gün daha büyük tahribatlar yaratmaktadır” dedi. 

5. İzmir İktisat Kongresi, “Küresel EkonomikGelişmeler Çerçevesinde Türkiye Ekonomisi” ana temasıyla başladı. KalkınmaBakanlığı tarafından İzmir Valiliği ve İzmir Kalkınma Ajansı işbirliğiyle SwissOtel’de düzenlenen kongreye Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan TayyipErdoğan, Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, Dünya Bankası Başkanı Jim Yong Kim,bakanlar, milletvekilleri, dernek ve meslek odası temsilcileri, işadamlarıbaşta olmak üzere 151’i yabancı 2 bin 500 kişi katıldı. 1 Kasım’da sona erecekolan İzmir İktisat Kongresi’nde dünya ve Türkiye ekonomisine yön verecek konularele alınacak, 241 panelistin katılacağı 34 oturum gerçekleştirilecek.İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı AzizKocaoğlu’nun açılış konuşmasıyla başlayan kongrede, sırasıyla İzmir ValisiMustafa Toprak, Kalkınma Bakanı Yılmaz, Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, DünyaBankası Başkanı Jim Jong Kim, Başbakan Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Gül birerkonuşma yaptı. 

Cumhurbaşkanı Gül’den barış vurgusu

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül kongrede yaptığıkonuşmada, yüzyıllardır ülkemizin dışa açılan kapısı ve sanayileşmenin öncüsü olanİzmir’de bulunmaktan mutlu olduğunu söyledi. Dönemin şartları dikkatealındığında İzmir’de düzenlenen ilk kongrenin büyük bir vizyon içerdiğini dilegetiren Gül, şöyle devam etti:“Ekonomik açıdan bekasını güvence altına almışmilletler, tarih sahnesinde medeniyetlerini sürdürmüşlerdir. Ekonomisi zayıfolan milletler güçsüzleşmiş, tarih sahnesinden silinip gitmişlerdir. Daha barışantlaşması imzalanmadan 1. İktisat Kongresi’nin düzenlenmesi bu ülkenintemellerinin ne kadar sağlam atıldığının göstergesidir. Pek çok ülkenin millibirliği ekonomik kader birliği üzerine inşa edilmiştir. 5.’sini düzenlediğimizkongrenin temasının “Milliden Küresele Seyahat” olarak adlandırılmasını sonderece isabetli buluyorum. Yaşamakta olduğumuz küreselleşme süreci tarihinakışını hızlandırıyor. Toplumların kimyasını değiştiriyor, ülkelerin kaderinietkiliyor. Geride kalmanın sadece bugünkü nesiller açısından değil, geleceknesiller açısından da telafisi güç olacaktır. Son 30 yıllık süreçte dünyanınağırlık merkezi Asya’ya kaymıştır. Bu temel dinamikler bu kongrede göz önünealınacaktır.”Cumhurbaşkanı Gül, Türkiye’nin bölgesindeistikrar ve barışın dinamosu olmaya devam etmesi gerektiğine de vurgu yaparak,“Bu çağda yolunu bulmak için sağa sola bakanlar değil, hedeflerine koşanlarayakta kalacak ve öne geçecektir.” diye konuştu. 

Başbakan Erdoğan: EXPO İzmir’e yakışacak

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ise düzenlenenkongreye katkıları nedeniyle İzmir Valiliği’ne ve İzmir BüyükşehirBelediyesi’ne teşekkür etti. Başbakan Erdoğan Cumhuriyet’in ilanından aylarönce toplanan ilk kongrede büyük zafer kazanmış bir millet olarak ülkemiziniktisadi yol haritasının çizildiğini belirterek, “Türkiye için en uyguniktisadi yöntemler belirlenmiş, potansiyelimiz çıkarılmış, yeniden doğuşun vekalkınmanın modelleri şekillenmiştir. Tıpkı ilk meclisin yapısı gibi, tıpkıCumhuriyetimizin kuruluşundaki gibi İzmir İktisat Kongresi, geniş katılımladüzenlenmiş, Türkiye’nin tüm renklerini bir raya getirmiş, umut verici biristişare zemini oluşturmuştur. İlk kongrede büyük toprak sahipleri, esnaf,çiftçi, İstanbul’un varlıklı aileleri, Anadolu eşrafı ile ekonominin tümtaraflarını bir araya getiren ilk kongre, Türkiye’ye birlik kardeşlik içindebir kalkınma modelini sunmuştur” dedi. EXPO 2020 için ciddi mücadeleverdiklerini de sözlerine ekleyen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, “EXPO, İzmir’eyakışacaktır ve inanıyorum ki tüm dünya 2020’de adeta kendini bulacaktır.Burası barışın timsali olarak EXPO 2020 ile hele hele teması sağlık olan böylebir çalışmada sağlıkta büyük yatırımlar yapan Türkiye ile taçlanacaktır” diyekonuştu. 

Başkan Kocaoğlu: Yeni kalkınma modeli şart

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu,Mustafa Kemal Atatürk’ün ilk iktisat kongresini İzmir’de topladığını,demokratik bir ülkenin ilk tohumlarının bu kongrede atıldığını belirterek,İzmirliler olarak bundan büyük gurur duyduklarını ifade etti.Türkiye'de, ülke potansiyellerini hareketegeçirerek gelişmeyi hedefleyen, insanı ve üretimi referans alan,  sürdürülebilirçevre anlayışına sahip yeni bir büyüme stratejisi ya da yeni bir kalkınmamodeline ihtiyaç olduğunu vurgulayan Başkan Kocaoğlu, konuşmasına şöylesürdürdü; “Aksi takdirde bu durağan ekonomik iklim 2020'lere kadarsürebilecektir. Üretim mutlaka teşvik edilmelidir. Tarım ve hayvancılığımızmutlaka desteklenerek üretim ve ihracat potansiyeli artırılmalıdır. Sahipolduğumuz büyük potansiyeli yeterince kullanamadığımız bir gerçektir. Bu sadecebugünün sorunu değildir; geçmişten gelen bir hastalıktır. Türkiye, artık bu hastalıktankurtulmalıdır. Bunun yolu üretimdir, işçilerin verimliliğini artırmaktır. Bununyolu, ücret politikalarının yeniden gözden geçirilmesidir. Taşeronlaşmamutlaka kaldırılmalı, bir kısmı evine asgari ücreti bile götüremeyenmilyonlarca işçimiz insanca yaşam koşullarına kavuşturulmalıdır. Ama buarada, asgari ücret gibi azami ücret de belirlenmelidir. Sendikalarımız,işverenle el ele; üretimin, verimliliğin ve karlılığın artması için çabagöstermelidir. ‘İyi insan’ yetiştirmeyi hedeflemesini beklediğimiz eğitimsistemimize de, aklı ve bilimi referans alan, sorgulayan nesiller yetiştirecekbir nitelik kazandırılması gerekmektedir.Emrivakiler yerine istişare vekatılımcılık öne çıkmalıdır”. 

Bölgesel teşvikler makul düzeyde olmalı

Konuşmasında merkezi hükümetin illere uyguladığıbölgesel teşvikleri de değerlendiren Başkan Kocaoğlu, Kentimiz İzmir’ebaktığımızda…Gelişmiş illerden az gelişmiş illere kaynak aktarımı normal birdurumdur. Ancak bunun makul düzeylerde olması gerekir. İzmir’in bölgesel teşvik kapsamında bulunduğu yer, kentimizdeki sanayi veistihdam gücü açısından, her geçen gün daha büyük tahribatlar yaratmaktadır”dedi. Hep birlikte EXPO’yu başaracağızEXPO 2020’ye adaylık sürecinde desteklerindenötürü merkezi hükümete teşekkür eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı AzizKocaoğlu, konuşmasını şöyle tamamladı; “Umarım hepbirlikte bu projeyi başaracağız. Hedefimiz, dünyadaki en önemliorganizasyonlardan biri olan EXPO’nun ev sahipliğini üstelenebilmek vekentimizi, yüzlerce ülkenin buluştuğu bir dünya sahnesine dönüştürebilmektir.Hedefimiz, yerelde kalkınma stratejilerini tümüyle gerçekleştirmiş bir kentyaratmaktır”. 

Kim’den Türkçe teşekkür

Konuşmasına kongreye davet edildiği için Türkçeteşekkür ederek başlayan Dünya Bankası Başkanı Jim Yong Kim, Türkiye’niniddialı 2023 hedefleri için Dünya Bankası olarak katkı için ellerinden geleniyaptıklarını söyledi. Dünya üzerindeki yoksulluğu kaldırmak ve refah düzeyiniarttırmak için yaptıkları çalışmalarda Türkiye’nin rolünün büyük olduğunu ifadeeden Kim, kongrenin İzmir’de düzenlenmesinin de önemli olduğunu kaydetti. 

Babacan: “Ekonomi politikamıza yön verecek

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, önümüzdekiyıllar içerisinde gelişmekte olan ülkelerin ekonomik büyüme hızının gelişmişülkelere oranla yıllarda daha hızlı olacağını vurgulayarak, Türkiye’nin 2023hedeflerine ulaşabilmesi için genç nüfusun önemine değindi ve eğitim alanındayapacakları reformlara dikkat çekti. Gelişmiş bir ekonomi için yargı reformunada vurgu yapan Babacan, “2023 hedefimiz Türkiye’nin dünyada ilk 10 uluslararasıfinans merkezi olması. 5. İzmir İktisat Kongresi’nde ele alacağımız tartışmalarekonomi politikamıza yön verecek” dedi.Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz da yaptığıkonuşmada, İzmir’in tarihsel süreçte dünya ve Türkiye ekonomisinin kesişimnoktasında bulunduğunu belirterek, 5. İzmir İktisat Kongresi’nin dünyanınönemli bir kırılma noktasında gerçekleştirildiğini söyledi. İzmir ValisiMustafa Toprak ise İktisat Kongresi’nin İzmir için ayrı bir önem taşıdığınısöyledi. 27 Kasım’da yapılacak EXPO 2020 oylaması öncesinde böyle bir kongredüzenlenmesinin olumlu etki yaratacağını dile getiren Vali Toprak, İktisatKongresi’nin İzmir’e ve kentin geleceğine önemli katkılar sağlayacağını ifadeetti.
 

YORUM YAZ
Diğer Haberler

İzmir sevdiğine koşacak

KARBEL'de toplu iş sözleşmesi sevinci

Bu zammı kabul etmiyoruz

Sosyal güvenlikte esnaf büyük sıkıntı yaşıyor

Her konuda işbirliğine hazırız

İşçimizi, memurumuzu enflasyona ezdirmedik