Bilinçli Çevrecilik Ve Geri Kazanım

  • 0
  • 519
Yazı Boyutu:

Gelecek nesillere karşı sorumluluk hisseden, çevre sorunlarına karşı duyarlı ve bilinçli bir insan yetiştirmek için ailelere, öğretmenlere ve yaşadığı kentin belediyelerine önemli görevler düşüyor. Sağlıklı bir yaşamın sürdürülmesinde çevremizi evimiz gibi düşünmeliyiz. Bu düşünceyi daha da genişleterek mahallemiz, iş yerimiz,şehrimiz, ülkemiz ve dünyamız olarak değerlendirmeliyiz. Toplumumuzun büyük bir kısmında çevre bilincinin yeterince oluşmaması nedeniyledir ki çevre ilgilenmeye değmeyen bir konu olarak algılanmaktadır. Ailede çevre eğitiminin ana hedefi, ahlak anlayışını ve tüketim bilincini topluma kazandırmak, ihtiyacı kadar tüketen, gelecek nesillere karşı sorumluluk hisseden, çevre sorunlarına karşı duyarlı ve bilinçli bir insan modeli yetiştirmektir. Yaşamın sürdürülmesinde, birçok malın kullanıcısı ve gelecek nesillerin tüketim alışkanlıklarının kazanılmasında toplumun en etkili birimi ailedir. Bu bakımdan aile olarak, tüketim ve çevre üçgeninde aşağıdaki basit önlemleri uygulayıp gelecek nesillere ne kadar yaşama şansı tanıdığımızı bir gözden geçirelim mi?

 

Sağlıklı bir yaşamiçin

Doğada yok olması çok uzun zaman alan pet şişe, metal kutu, plastik kaplar ve poşetler yerine daha kısa sürede yok olabilen kağıt gibi kazanılabilen veya cam gibi ürünler satın alınmalı. Kırılan, bozulan,kullanılmayan eşyaları atmak yerine tamir ederek tekrar kullanılacak hale getirilmeli. Buzdolabı, çamaşır ve bulaşık makineleri, TV gibi cihazları satın alırken ve bunları kullanırken enerji faktörü dikkate alınmalı. Düşük enerji harcayan cihazların seçilmesine özen gösterilmeli. Kullan-at anlayışıyla üretilen plastik veya kağıt mutfak eşyaları yerine cam ve porselen olanlar tercih edilmeli. Plastik torbalar biriktirilip tekrar kullanılmalı. Binalarda aydınlanma ve verimsiz kullanım önlenmeli. Damlayan musluklar hemen tamir edilmeli. ( saniyede bir kez damlayan çeşmeden, 1 saatte 0.7 lt , bir günde17 lt su boşa akar). Çevre dostu olarak bilinen deterjanlar kullanılmalı. Evlerde cam, kağıt, plastiklerin ayrı ayrı toplanması ve geri dönüşüm için gerekli önlemler alınmalı. Alış-veriş ambalajı en az ya da dönüştürülebilen ürünler satın alınmalı. İhtiyaç olmadan aşırı tüketimden kaçınılmalı. 

Geri kazanım nedir?

Geri dönüşüm ve tekrar kullanım ötesinde, atıkların özelliklerinden yaralanılarak içindeki bileşiklerin fiziksel, kimyasal veya biyokimyasal yöntemlerle başka ürünlere veya enerjiye çevirmesine geri kazanım denir.Geri kazanımla doğal kaynaklarımız korunur, enerji tasarrufu sağlanır.  Ekonomiye katkı sağlar, çöplüğe giden atık miktarı azalır ve geleceğe yatırım yapılır. Cam, kağıt karton, plastik ve metal gibi atıklar özellikle çöp dökme sahalarından ve sokak toplayıcıları tarafından toplanmakta ve hammadde kaynağı olarak çeşitli sektörlerde kullanılmaktadır. Kullanılmış ambalajların ve diğer değerlendirilebilir atıkların genel çöpten ayrı ve temiz olarak toplanması yöntemi geri kazanım sürecinin ilk aşamasını oluşturur. Ayrı toplanan geri kazanılabilir atıkların geri dönüşüm işlemine tabi tutulabilmesi için cinslerine göre de ayrılmaları gerekir.

Çöp deyip geçmeyin

Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de özellikle büyük kentlerde insanların karşılaştığı en büyük çevre sorunu çöplerdir. Gerekli önlemler alındığından ve ayrımı iyi yapıldığında tehlikesi olmadığı gibi çevrenin korunmasında geri dönüşüm yoluyla ekonomik katkıya kadar pek çok faydası vardır. Geçmişe bir göz attığımızda ortaçağ ve 14. yüzyılda dünyada yüz binlerce insanın çöplerin yol açtığı hastalıklardan öldüğünü görebiliriz. Çöplerden hastalık taşıyan en önemli iki etken sinekler ve farelerdir. Çok çabuk üreyip (desimetreküp de 2500 sinek ) dizanteri, tifo, sarılık gibi ölümcül hastalıkları insanlara taşıyabilirler. Fareler ise insanları ve besi hayvanlarını ısırma yoluyla veba hastalığını bulaştırırlar. 21.yüzyılı yaşadığımız dünyamızda teknolojinin ve tıbbın gelişmesi, insanların daha bilinçli hale gelmesi ile bu tarz hastalıklar ve ölümler yok denecek kadar azalmıştır. Tıp uzmanı olmadığım için benim üzerinde durmak istediğim kısmı sağlık değil, çöplerin çevreye verdiği zararlar ve geri dönüşüm yoluyla ekonomiye olan katkısıdır. Yapılın araştırmalar ülkemizde bir kişinin günde 1 kg çöp ürettiğini ortaya koyuyor. Nüfusumuzun 73 milyon olduğunu düşünürsek günde73 bin ton çöp üretilmektedir. Bu rakamlara göre çöpü kaynağında azaltmazsak, bir gün çöp dağları arasında nefes alamaz hale gelebiliriz. Çöplerimizi geri dönüşüm ve tekrar kullanım yöntemiyle, hem dünyamızın uzun ömürlü hem de ekonomimize katkı sağlayacak hale getirebiliriz.

Bunları Biliyormusunuz?

-Türkiye’de çöp miktarının yüzde 20-25’sini geri kazanılabilir nitelikli atıklar oluşturmaktadır.

-Ambalaj çöp değil aynı zamanda bir hammaddedir. Yeniden kazanımı mümkün olan ambalajları evlerinizde ayrı toplayıp şehrin merkezlerindeki kumbaralara atın.

-Herhangi bir ürünü alırken geri dönüşümlü olmasına dikkatedin.

Kağıtları ve defterleri tutumlu kullanıp, kullanılmış kağıtlara geri dönüşüm uygulayın.

-1 ton kullanılmış beyaz kağıt, geri kazanıldığında 16 adet çam ağacının, 1 ton kullanılmış gazete kağıdı geri kazanıldığında ise 8 adet çam ağacının kesilmesi önlenmiş olur.

-Bir büro elemanının yılda 81 kilo yüksek vasıflı kağıdı çöpe atmaktadır.

Bir kere kullanıp atacağınız poşetler yerine, sürekli kullanabileceğiz bez torba ve fileleri tercih edin.  Geri dönen her bir ton cam için yaklaşık 100 litre petrol tasarruf edilmiş olur.

Bir cam şişe doğada 4000  yıl, plastik 1000 yıl, sakız 5 yıl, bira kutusu 10-100 yıl, sigara filtresi 2 yıl süreyle yok olabilmektedir.

-İnsan sağlığına zararlı kimyasal maddeleri içeren temizlik ürünleri yerine, doğal bileşenlerden oluşmuş ürünleri tercih edin.

Ulusal Çevre Andımız

Şimdiki ve gelecek kuşakların temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşama hakkına sahip olduğu gerçeğinden hareketle, çevreye duyarlı bir kalkınmadan yana olduğumu vurgulayarak; doğal kaynakların ekonomik kalkınmanın hem kaynağını hem sınırını oluşturduğunu bilerek, çevrenin korunması vegeliştirilmesinden bireysel katkı ve katılımın gereğine ve önemine inanarak;çevresel değerlere sahip çıkıp zarar verenleri uyaracağıma, doğal kaynaklardanfaydalanırken tutumlu davranacağıma, sürdürülebilir kalkınma ilkeleridoğrultusunda hareket edeceğime, bu yönde iş birliği ve dayanışma anlayışı içerisindehareket ederek, çevre konusunda herkese örnek olacağıma söz veririm. 

 

 


YORUM YAZ
Arşiv