Kömüre Yok Rüzgar Ve Güneşe Var

  • 0
  • 550
Yazı Boyutu:

 
Dünya Bankası, Avrupa Kalkınma Bankası ve Avrupa İmarBankası, yenilenebilir enerji kaynaklarına desteği arttıracağını, kömürleilgili yatırımlarını kesinlikle desteklemeyeceklerini açıkladı.

Dünya’daki yatırımlarkonusunda önemli rol oynayan üç bankanın almış olduğu  karar çevre adına önemli bir mesaj değilmidir? Neden kömür santrallerine ya da kömürle ilgili yatırımlara kredivermiyorlar?. Çünkü dünyanın kötü gidişatını onlarda gördü mutlaka. Çünkü, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği ÇerçeveSözleşmesi ile Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli(IPCC) raporları fosil yakıtların (odun, kömür, doğal gaz, petrol ) dünyaya verdiği zararları ortaya açıkça koyuyor da ondan. Raporlarda,kömürün hava kirliliğinin yanı sıra iklimdeğişikliğine neden olan en tehlikeli yakıt olduğu vurgulanıyor. İçerdiğiyüksek miktardaki karbon nedeniyle termik santrallerde kömür kullanmak en çokkarbondioksit kirliliğine yol açan enerji üretim şekli olarak gösteriliyor. 
 
 
DünyaKaynakları Enstitüsü’nün (WRI) yayınladığı ‘Küresel Kömür Risk Değerlendirmesi’raporunda dünya üzerinde çalışılan 1200 kömür santralinin iklimlerin değişmesibakımından büyük tehlike oluşturduğunu belirtiyor. Tümdünyada kömür santrallerinden sadece bir yılda 8 milyar ton karbondioksitsalımı gerçekleştiği ve bu santrallerin neden olduğu hava kirliliğiyüzünden her yıl Çin’de 190 bin, Hindistan’da 60 bin, ABD’de 13 bin kişininyaşamını yitirdiği tahmin ediliyor. Keza hızlıkentleşme, sanayileşme ve nüfus artışı insan eliyle atmosferdeki karbondengesinin bozulduğunu da gösteriyor. Türkiye’nindünyada en çok kömür tüketen Çin, Hindistan, Rusya’dan sonra 4’ncü sırada yeraldığı ve sera gazı salınımının yüzde 272 oranında arttığı tespitlerarasında.  Dünya Rüzgâr Enerjisi Konseyi, dünyadaki rüzgar enerjisinin kullanımı halinde karbon salımının yılda1,5 milyar ton azalacağını açıklıyor. Birey olarak daemisyon salınımını, dahaaz tüketerek, toplu ulaşımı kullanıp ve ormanları çoğaltarak azaltabilirsin.


Yenilenebilen enerjisiprojesi olanlar işte size kredi
UlusarasıEnerji Ajansı (IEA), jeotermal, biyoyakıt, güneş ve rüzgârdan oluşanyenilenebilir enerji sektörünün 5 yılda yüzde 40 artacağını, 2018’ya kadardoğalgazı geçip kömürden sonra ikinci sıraya yerleşeceğini açıkladı.  Yine Dünya Rüzgâr Enerjisi Konseyi, “Rüzgâr Enerjisi GörünümüRaporu”nda rüzgâr enerjisiyle 2020 yılına dek dünya elektrik ihtiyacının yüzde12’si, Türkiye’de ise yüzde 20’sini karşılama potansiyeline sahip olduğu gibi 1milyon 400 bin yeni iş istihdamı yaratacağını belirtti. Türkiye’de rüzgar endüstrisinin durumunailişkin şu ifadelere yer verilmiş;  “Türkiye'de rüzgâr sektöründeki kurulugüç 2007’deki 30 MW’tan, 2011 yılında 1800 MW'a çıkarak hızlı bir ilerlemekaydetti. Türkiye'de toplam rüzgâr enerjisi potansiyeli 47 GW ve bu potansiyelönümüzdeki yıllarda da rüzgâr pazarında hızlı bir ilerlemeye olanak tanıyor. 2015yılında 5 GW, 2023 yılına kadar kurulu rüzgâr gücünün 20 GW'a kadar çıkarmayıplanlıyor. Türkiye’nin güneş enerjisibakımından İspanya’dan sonra Avrupa’nın en büyük potansiyeline sahip olduğunubelirten Güneş Enerjisi Yatırımcıları Derneği Başkanı Mehmet Özer, “2015 yılınakadar yerli yabancı yatırım 500 milyon Euro’yu bulacak” diyor.  Yani İzmir,Ege ve hatta Türkiye rüzgar, güneş ve jeotermal enerji bakımından dünyada eşibenzeri olmayan zenginliğe sahip olduğunu düşünürsek, Dünya Bankası, Avrupa Kalkınma Bankası ve Avrupa İmar Bankası’nınbu enerji türüne desteği için haydi bu fırsatı kaçırmayın.

Böyle okullarçoğalmalı
Özel İzmir Amerikan Koleji doğanın ve çevrenin korunmasına yönelik birçok etkinlik gerçekleştiriyor. Okulun kurduğu Sadece Yeşil Kulübü, kasım ayından itibaren yaptıklarıduyurularla öğretmen vepersonelden topladıkları kullanılmayan kadın, erkek ve çocuk  giysilerini 1 TL’den satışa çıkardılar. Taleplerinartması üzerine cumartesi günleri de satışların yapıldığı çarşı da birbirindenşık kıyafetlerde var. Sadece Yeşil Kulübü çarşısı ile amaç, insanların dünyayaverdikleri karbon emisyonunu azaltmak. Bakın çarşının duvarlarında asılı olanafişlerde neler yazılı; “Bir kilogram kullanılmış giysiyi yeniden kullanıma sokmanın 3,6 kg karbon emisyonu, 6 binlitre su ve 0,3 kg gübre tüketimi ve 0,2 kg tarım ilacı kullanımını azaltın”  Özel İzmir Amerikan Koleji öğretmenleri, öğrencilerini kutluyorum ve çevreyi koruyanokulların çoğalmasını diliyorum.

Bu mektuptan kent yöneticilerinin dersçıkarsın
Geçen hafta Çevre-Yaşamköşesindeki “Hava kirliliği yaşam kısaltıyor” yazısını okuyan Ahmet Avada’nın gönderdiğimailini aynen yayınlıyorum; “Sayın Akansu yazınızı okudum ve gülümsemektenkendimi alamadım. Afyon modeli iyiymiş. Termal ısıtma Balçova’da yıllardır olanbir şey ancak insanlar kapının önüne gelmiş doğal gazı almıyor. Ben Buca Yaylacık’taoturuyorum ve şu ana kadar 3 ton kadar kömür yaktım. Beni o verdiğiniznumaralara ihbar edebilirsiniz. Bu işin çözümü ne sorarım. Ankara’nın etrafıdağlarla çevrili ve çanak gibi. Nüfusu da İzmir’den daha fazla ama EsenboğaHavaalanı’na uçak iniyor İzmir’e inemiyor. Şimdi diyeceksiniz ki (Neden evinizedoğal gaz almıyorsunuz). Çünkü biz meraklıyız kömürle ısınmaya. Her gün kovataşımaya belimizi incitip iğne yemeye. Her sene badana yapmaya, baca temizlemeyeondan. Yahu bu hava kirliliği gece kondu meselesi ve 60 model imar planı bitmez.Benim evim 75 yılında yapılmış kapı pencere püfür püfür. Bu evin akıbeti belli değil.2 katlı evime gaz almaya kalksam 10 bin TL gider. Alsam da bu İzolasyonsuz evigazla ısıtamam. Şu an çare kömür yakmak. Ha babayiğit bir başkan gelip de rantıdüşünmeden mevcut imarları 2 kattan en az 4 kata çıkarmazsa sorun çözülmez. Çünküvatandaşın evini yenileyecek gücü maalesef yok. Hasan Ağa Parkını kaldırımlarıyeniden sök yap ile belediyecilik olmuyor. Bazı yerler 4, bazı yerler 5, 6, 7,10, 12 kat. Ben anlamıyorum. Anlayan var mı? Bir seferde şu rant denilen şeyvatandaşa verilsin korkmayın zengin olmayız. Gene işlerimizde çalışmayadevam  ederiz. belki biraz daha modernbinalarda otururuz o kadar”. “Devlet, hükümet” demek ülkesinde yaşayaninsanlara hizmet veren, eğriyi doğruyu gösterendir. Bu mektuptan kentyöneticilerinin çıkaracağı dersler var.
 

YORUM YAZ
Arşiv