Bilmece Genelge…

  • 0
  • 530
Yazı Boyutu:

Aşağıdaki Başbakanlık genelgesini iyi okuyun.
16 Haziran 2012 tarih…
28 bin 325 sayılı Resmi Gazetede yayınlandı.
 
             *
Genelge 2012/25
Kamu kurum ve kuruluşları (Belediyeler ve il özel idareleri hariç) ile sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamu kurum ve kuruluşlarına ait şirketlerin kendi mülkiyetlerinde veya tasarruflarında bulunan taşınmazlarla ilgili olarak; kamu kurum ve kuruluşları, vakıf, dernek veya bunların şirketlerine, gerçek veya tüzel kişilere satış, kira, irtifak, takas, tahsis, devir vb. her türlü tasarrufa yönelik işlemleri için Başbakanlıktan izin alınacaktır.
Bilgilerini ve gereğini rica ederim.
Recep Tayyip Erdoğan / Başbakan
 
            *
Bugüne kadar kimse yorum yapmadı.
İlgilisi, yetkilisi de görüş bildirmedi.
Arayın, tarayın genelgeye ilişkin tek fikir göremezsiniz.
 
           *
O zaman esastan başlayalım.
Hükümet önümüzdeki sürecin zor geçeceğini düşünüyor, ekonomik dengeleri sağlamak mı istiyor?
Özellikle konut sektöründeki tıkanıklığın yol açacağı yavaşlamanın çıkaracağı olumsuzluğa mı önlem alıyor?
Sebebi ne olursa olsun, Başbakanlık bugün olmasa da, ileride “rant yaratma” dedikodularıyla karşılaşacaktır.
Şaibe, spekülasyonlara hedef olacaktır.
Dolayısıyla bu kararın alınma gerekçesi nedir?
 
              *
 
Usulüne girersek…
Bu konuda hiçbir aydınlatıcı bilgi yok.
Ankara’daki bakanlık, genel müdürlükler ve daire başkanlıkları tıkanmış durumda.
Uygulama nasıl yürüyecek?
Kimin kontrolünde olacak?
Hangi birimler yetkili kılınacak?
Başvurunun kabulü, incelenmesi ve sonuçlanması hangi sürece bağlanacak?
 
             *
Orman, maden, maliye, turizm, milli emlak, TOKİ başta olmak üzere ilgili birimlerine her gün yüzlerce başvuru geldiği bir gerçek.
Başbakanlık bürokrasisi kitlenmişse ne önlem düşünülüyor?
Yabancı şirketlerin talepleri ne olacak?
Anlaşma, sözleşmeye dayalı satış, devir için doğacak hukuki sorunların muhatabı kim gösterilecek?
Ve bavul dolusu sorular.
Yanıtları yok, ucu açık.
 
               *
İnsanın aklına şeytan giriyor.
Acaba…
Bu kadar iç-dış karmaşada Başbakan’a yanlış bilgi mi verildi?
Hatalı yönlendirmeyle genelge mi hazırlatıldı?
 
           *
Biri çıksa konuşsa…
Bulanıklık kaybolsa…
Bürokrasi rahatlasa…
Kafalar da boşalsa!

YORUM YAZ
Arşiv