İlgili Vatandaşımıza Önemli Duyuru…

  • 0
  • 510
Yazı Boyutu:

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu.
1987’de kuruldu.
Bağlı kurum ve kuruluşları: Atatürk Araştırma Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu, Atatürk Kültür Merkezi.
 
          *
Amacı; Atatürk ilke ve inkılâpları, Türk Kültürü, Türk Tarihi, Türk dili gibi konularda yapılan araştırma, proje, yüksek lisans ve doktora çalışmalarını desteklemek, fon sağlamak (tı).
1989’dan beri bu alanda başarılı ve üstün çalışma gösterenlere ödüller dağıtıyor (du).
Aynı şekilde konuyla ilgili çalışmalar yapacak yerli ve yabancı kuruluşlar ile kişilere katkı veriliyor (du).
 
          *
Resmi Gazete ilanı
Tarih: 16 nisan 2013 Salı . Sayı: 28620
Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Destekleme Yönetmeliğinin yürürlüğe kaldırılmasına dair yönetmelik.
Madde 1: 19/7/1987 tarihli 19522 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Atatürk Kültür, Dil , Tarih Yüksek Kurumu Destekleme
Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Madde 2: Bu yönetmelik yayını tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 3: Bu yönetmelik hükümlerini Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı yürütür.
Yani…
Kurumun destekleme yönetmeliği artık yok.
Destek, katkı, fon da yok veya şimdilik beklemede.
 
            *
Kurum kısa bir açıklama yaptı:
“ Gerek eski gerek yeni hazırlanan mevzuat incelendiğinde, kurumumuz ve kuruluşumuza dahil kurumlarımızın hizmetleri, amaçları ve görevlerinde herhangi bir değişiklik bulunmadığı, 664 sayılı KHK’de yer alan amaç, görev ve sorumluluklarımız çerçevesinde desteklere etkili ve verimli bir şekilde devam edeceğimizi duyururuz”
Nasıl, ne şekilde olacak teferruat henüz belli değil.
 
             *
Hayırlı olsun.
İlgili vatandaşlarımıza önemle duyurulur.
Saygıyla takdirlerine sunulur.

YORUM YAZ
Arşiv