Karışık İhale İptal Yolunda…

  • 0
  • 371
Yazı Boyutu:

Balçova’dadört yıl önce kiraya verilen turistik tesisin dava dosyasına yeniden bakılacak.


        
 
İzmir’inen güzel oteli.


Denizehâkim, orman içinde, şifalı termal suya sahip.

300odalı, sosyal tesisleri bol.

Çeyrekasırda onbinlerce turisti ağırladı.

Kiracılarıyönüyle talihsizdi. 

       ***

 Özelİdare’nin mülkü olarak yıllarca kiracıyla uğraşıldı, tahliye davası, dedikodusuıhiç bitmedi.

2009Eylül ayında iyi bir işletmeye verilmek için ihale açıldı.

Yenilensin,daha çok gelir getirsin düşüncesiyle.

       ***

İhaleyapıldı.

3firma girdi.

İzmirli Işıltı Grubu ayda 350 bin TLve artı KDV ile kazandı.

Teminatını(630 bin TL) yatırdı, onarıma tam başlayacaktı ki…

Otelitaşıyan kolonların kesildiğini, perde duvarların kaldırıldığı gördü.

Durumu,“ Can güvenliği yok” diye bildirdi.

İstekleri;eski haline getirilsin veya bu eksiklikler giderilinceye kadar kira alınmasın.

İzmir Özel İdaresi konununinceleneceğini bildirdi, sözleşmenin imzalanmasını erteledi.

Ancaksöz tutulmadı. 

            ***

Kısasüre sonra firmaya, “Gelin sözleşmeyiimzalayın” çağrısı yapıldı. Aksi halde teminatın gelir kaydedileceğibildirildi.

İhaleyikazanan firma, “ Tesiste yaşamsaltehlike” olduğunu bildirerek, teminat mektubunun paraya çevrilmesiniönlemek amacıyla ihtiyati tedbir için Asliye Ticaret Mahkemesine başvurdu.

Budava sürerken, Özel İdare adına ihaleyi veren Balçova Termal A.Ş, sözleşmeninimzalanmaması halinde ikinci sıradaki firmayla sözleşme imzalayacaklarınıiletti.

İkincifirma Burakkaya Turizm Yatırımları A.Ş ise ayda 341 bin TL artı KDV teklifivermişti.

Davetedildi ama gelmedi. Üstelik teminatını da geri aldı. 

       ***

 Dolayısıylayeni ihale açıldı.

İlk ihalede 341 bin TL veren, davetegelmeyen Burakkaya Şirketi, bu sefer ihaleyi ayda 214 bin TL’ye kazandı!

10 yıllık kira süresi de 20 yılaçıkarıldı.

Bitmedi…Masraflı olacağı için sözleşme noteronaylı yapılmadı.Çünkü300 bin lira noter parası tutuyordu.İdareye,teminat mektubu da 20 değil 10 yıllık olarak verildi. ***İlk ihaleyi kazanan Işıltı Grubu,İzmir halkının, özel idarenin milyonlarca lira zarara uğratıldığını savunarak….İhalenin iptali için İdareMahkemesi’ne dava açtı. ***İzmir2. İdare Mahkemesi, dosyayı inceledi.Bu davaya adli mahkemelerin bakmasıgerektiği kararını verdi.Firmaavukatı M. Emin Keleş, bu kez davayı Danıştay’a taşıdı.Danıştay13. Dairesi dosyayı ele aldı.“ Davanın idari yargıda görülmesi veçözümlenmesi gerekmektedir”kararıyla, idare mahkemesinin de kararında hukuki isabet bulunmadığını iletti. ***Davaya,İzmir İl Özel İdare karıştı.Yargıtay’a gitti.“ Görev uyuşmazlığı çıkarılması” talebinde bulundu.YargıtayCumhuriyet Başsavcılığı da…“ Görev uyuşmazlığı çıkarılmasına yerolmadığına” karar verdi.Yani…İdare Mahkemesi’nde davanınbakılmasını hükmetti. ***Böylesiuzun ve karışık bir dava.İhaledosyası yargıda gitti-geldi, 4 yıl geçti. ***Balçova’dakituristik tesise, ihaleyi alan firma milyonlarca lira harcadı, hizmete açtı.Ancak…İhalede başa dönüldü.İdare Mahkemesi, davaya yenidenbakacak ve…Kararınıverecek.İhaleniniptali kararı çıkarsa…Neolacak? ***Yandı gülüm keten helva.Pek anlamam ama…Pek çok kişinin başı fena ağrıyacak!

YORUM YAZ
Arşiv