Kemeraltı’Na Özel Yönetim

  • 0
  • 448
Yazı Boyutu:

İnkâr edilmeyecek gerçek.
Dünyanın en güzel,  en zengin, en büyük açık hava pazarı.
Tarihi, kültürü, binaları, estetiği…
Ürün zenginliği, esnaf çeşitliliği, ticari trafiğiyle eşi olmayan değer.
Kemeraltı; İzmir’in simgesi, yüzük taşı.
Geçmişten geleceğe taşıyacağı mirası.
 
             *
 
Herkes bu görüşte hem fikir.
Ancak tarihi bölge ve çarşı hızla çöküntüye gidiyor.
Marka firmalar kayboldu, işporta boşlukları doldurdu.
Ara, arka sokaklar sahipsiz, mekânsızların barınağı.
Yerleşik esnaf mutsuz, gelecekten karamsar.
Ne kadar binalar boyansa, iyi niyetler sergilense de…
Otorite boşluğu, disiplin yetersizliği sıkıntıyı artırıyor.
 
           *
Esnaf, yıllar önce dernek kurdu.
Birlik, beraberlik içinde çarşı ayağa kaldırılsın hatta uluslar arası nitelik kazandırılsın isteğiyle yola çıktı.
Olmadı.
Yönetim üzerine yönetim değişti, tutmadı.
Sebebi çok. Bütünlük sağlanamadı, istedikleri destek gelmedi vesaire…
 
           *
Şimdi İzmirli işadamları, sermaye sahipleri el attı.
Tarihi Kemeraltı (TARKEM) İnşaat, sanayi ve Ticaret şirketini kurdu.
Büyükşehir Belediye Başkanı’nın “Burayı kaçırmama, kaybetmeme zamanıdır” çağrısıyla…
Şirket, kullanılmayan, atıl durumda, kimsenin el atmadığı mülkleri alacak, canlandıracak.
Cazibe yaratacak, yatırım çekecek.
İnşallah.
 
            *
Kemeraltı için ne yapılsa, harcansa azdır.
Herkesin odaklanması, çalışması şarttır.
Bunun için bölge “ İzmir’in hazinesi” olarak ayrı değerlendirilmelidir.
Kemeraltı özel yönetilmelidir.
İzmir’in yerel yönetimi, içinden seçtiği meclisiyle yeni düzenlemeye gitmeli…
Özerk Kemeraltı Yönetmeliği çıkarılmalıdır.       
 
             *
Bölgenin yönetmeliği, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca değil…
İzmir belediyelerinin plan ve programıyla hazırlanmalı, kalıba oturtulmalıdır.
Yeter ki istensin, düşünülsün.
“ Senin yetkin, benim yetkim” çekişmesiyle ortada bırakılmasın.
 
          *
 
Mesela…
Büyükşehir ve Konak Belediye meclisleri karar alır.
Çift başlı değil tek başlı yönetime karar verilir.
Özel yönetim bölgesi sınırları belirlenir.
“ Başkanlık yetkisi” donanımında bir sorumluya bölgenin yönetimi devredilir.
Bu yönetime bütçe,  çalışma planı hazırlanır, çarşı içindeki binasına personeli atanır, zabıtası kurulur.
Valilik talimatıyla maliye ve polis desteği de sağlanırsa model oluşturulur.
            *
 
Çarşı esnafı, büyük veya küçük belediyelere taşınmaz.
Ruhsat, imar, temizlik, güvenlik hizmet ve idari, hukuki, mali, teknik konuları çarşı içinde çözümlenir.
Zamanla “yerinden yönetim” oturur.
Sadece bölgede 24 saati hizmeti hedefleyen yönetimin alacağı karar, uygulamalarla Kemeraltı’na yeni sinerji, enerji yaratılır.
 
             *
O olmuyor, bu olmuyorsa…
Kemeraltı’na farklı bakış ve özel yönetimi denemekte ne zarar var?
Bakalım kim ne diyecek?
 
          *
Kemeraltı’nı kimin, ne kadar düşündüğü belli olacak!

YORUM YAZ
Arşiv