Köklere Yolculuk ‘Aile Dizimi’

  • 0
  • 432
Yazı Boyutu:

Merhaba Sevgili Can’lar, Bizim İzmir ‘in Sevgili Okurları

Gerçek adı Anton Hellinger olan fakat Bert Hellinger olarak tanınan Alman Psikoterapist. Aile Dizimi ve Sistemik Dizimler olarak bilinen terapötik yöntemle ilgili çalışmalarıyla dünyaca tanınmakta. Aile sistemleri terapisinin varoluşsal fenomenolojinin ve Zulu inançlarının ve aileye yönelik tutumların unsurlarından yararlanan terapötik bir yöntemdir. Tek bir oturumda Aile dizimi, belirli bir ailede bir çok kuşağı kapsayan, tanınmayan bir dinamiği ortaya çıkarmaya ve özneyi temsilciler aracılığı ile geçmişin gerçekliğiyle yüzleşmeye, kabul etmeye teşvik ederek, bu dinamiğin zararları etkilerini çözmeye çalışır.

Aile dizimi geleneksel bilişsel, davranışsal ve psikotreapi biçimlerinden önemli ölçüde farklıdır.Bu yöntem fizikçiler tarafında kuantum mistismi olarak tanımlandı ve kurucusu Bert Hellinger, morfik rezonansın spekülatif fikrini , enerji tıbbı ve bilinç çalışmaları kavramlarını buna ilişkin açıklamalarına dahil etti. Terapiden elde edilen olumlu sonuçlar, telkin ve empati gibi geleneksel açıklamalara atfedilmiştir.
Aile dizimi yöntemi, ait olma dürtüsünün en önemli dürtülerden biri olduğunu belirtmektedir. Birisi ait olmadığını hissederse, harekete geçebilir, çatışma başlatabilir veya ait olma konusunda işlev bozukluğuna neden olabilir. Aile dizimine göre, aile içinde insanlar gizli bağlılıklar yaşayabilir. Teori, tüm bireylerin daha önce ölen aile atalarına veya önceki nesillerden hiç tanışmadığımız aile bağlılıkları olduğunu belirtir. Bu gizli bağlılıklar ve ilişkiler, kalıpları takip etmemize, alışkanlıklar geliştirmemize ve sınırlı bilgimize dayanarak anlayamadığımız sağlıksız seçimler yapmamıza yol açabilir. Dizim odaklı aile terapisi, bazı bireylerin bu sadakatlerin onları iyi kararlar almaya ve zararlı deneyimlerden kaçınmaya nasıl yönlendirdiğini anlamalarına yardımcı olabilir. Bazen aileler kendi seçimleri ve koşullar nedeniyle belirli kişileri dışlayabilir. Aile dizimlerinde, dışlananların, ailenin onlarla teması kesildikten sonra bile, tüm aileyi etkilediği düşünülür.

Dizim sürecinde tartışılan dışlanmış ailelerin bazı örnekleri şunlardır:
Kaybolan bebekler
Evlat edinilen bebekler veya çocuklar
Ailede ölüm
Eski eşler ve önceki ilişkilerinden olan eski partnerler
Travma dahil olmak üzere çeşitli nedenlerle ailenin geri kalanıyla artık iletişim kuramayan aile bireyleri

Aile dizimi teorisine göre bu dışlamalar çatışmalara neden olabilir. Helllinger, eğer evde başka bir kişi onun yerini alırsa, bu yeni bireyin diğer kişinin duygusal mücadelelerini, bağımlılıklarını ve hatta fiziksel hastalıklarını üstleneceğine inanıyordu.

Aile Dizimi Terapisinin Kullanım Alanları
Aile dizimi terapisi çeşitli fiziksel, zihinsel ve ruhsal kaygıları ele alabilir. Bu terapötik yöntem insanların aşağıdaki endişelerin üstesinden gelmesine yardımcı olabilir
Depresyon
Endişe
Madde kullanımından kaynaklı davranış bozuklukları
Sağlıksız alışkanlıklar
İş yerindeki başarısızlıklar

Gelin şimdi bu sistem nasıl uygulanıyor ona bir göz atalım.
Uygulayıcılar, kişinin gerçek olaydan habersiz olsa bile, ailenin önceki nesillerinde yaşanan travmalardan etkilenebileceğini iddia ediyor. Hellinger doğrudan kişisel deneyimlerden kaynaklanmayan mevcut ve geçmiş sorunlar arasındaki ilişkiyi, cinayet, intihar, annenin doğumu sırasında ölümü, erken ölüm gibi bir olay yoluyla çözülmemiş travmanın bir aileyi etkilemesi durumda ortaya çıktığı söylenen sistemik karışıklıklar olarak adlandırdı. Bir ebeveyn veya kardeşten kaynaklanan şiddet, savaş, doğal afet, göç yada istismar. Tüm bunlar ‘’görünmez bağlılıklar’’ olarak adlandırıldı.

Bir atölye çalışmasında, danışanın kişisel sorunuyla ilgili kısa bir görüşme yapılır. Danışan kendisini temsil etmesi için bir temsilci ve gruptan diğer insanlardan da temsilci olmasın ister. Temsilci o anda neyin doğru olduğu hissine göre gruptaki insanları konumlandırır. Sonra gidip kendi yerine oturur ve grubu gözlemler. Temsilci birkaç dakika sessiz ve hareketsiz durur. Başlangıçta psikodramadan farklı olarak temsilciler hareket etmez ve dialog kurmazlar. Sonraki adımlarda algısal sezgiye vurgu yapılır. Temsilcilerin temsil ettikleri kişiler hakkında çok az yada hiç bilgisi olmamasına rağmen genellikle duyguları ve fiziksel duyumları deneyimlerler. Çoğu zaman bir ailede birden fazla neslin yapılandırılmasının, travmaların ilk kurbanlar ve failler öldükten çok sonra bile bilinçsizce yaşayanları etkilemeye devam ettiğini ortaya çıkardığı düşünülür. Sorunu iyileştirici bir çözüme genellikle temsilcilerin yeniden konumlandırılması ve sistemin unutulmuş veya aile geçmişinden silinmiş kilit üyelerine ulaşılacağı varsayılır. Her temsilci kendini yerinde hissettiğinde ve diğer temsilciler de aynı fikirde olduğunda oturumu yöneten kişi danışana, temsicisine bir veya birkaç cümleyi yüksek sesle söylemesini önerebilir. Danışanın, yeniden yapılandırılmış bir sistemin parçası olmanın nasıl bir his olduğunu algılamasına olanak tanıyor. Herkes kendi yerinde kendini rahat hissettiğinde konsellasyon tamamlanır.

Kimler
Peki ya evde yada iş yerinde yada seyahatte kendimizi şifalandırmak istersek… işte o zaman bir çalışama gelsin. Hawai’li li şifacıları sırrı olan Ho’oponopono Öğretisi (işleri doğru yoluna koymak). İnsanların olumsuz beden ve düşüncelerden temizlenmesi için uygulanan arınma sistemi.
1Özür dilerim
2.Lütfen beni affet
3.Teşekkür ederim
4.Seni seviyorum

Bu cümleleri kullanarak kendinize ait pişmanlıkları, olumsuz davranışlardan kurtulmak ve başkalarına yüklediğiniz olumsuz davranışlardan temizlenmek için uygulanan bir nevi meditasyondur. BU uygulamayı yalnızken yapmanız etkisi açısından önemlidir.

Sevgiyle kalın
BİLGİLENDİRME: BU MAKALE YALNIZCA BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR. PROFESYONEL VE TIBBI TAVSİYENİN YERİNE GEÇMEZ. HERHANGİ YENİ BİR EGZERSİZ VEYA TEDAVİ PROGRAMINA BAŞLAMADAN ÖNCE LÜTFEN BİR SAĞLIK UZMANINA DANIŞIN.

YORUM YAZ
Arşiv