Ölü Doğum Nedenleri

  • 0
  • 1.540
Yazı Boyutu:

Bizim İzmir portalının değerli okurları. Bu hafta sizlere gebelik sürecinde bebek ölüm nedenlerinden bahsedeceğim.
Ölü doğum gebeliğin 20. Haftasından sonra bebeğin ölmesi olarak tanımlanır.(24.gebelik haftasından sonra bebek ölümü olarak tanımlayanlar da vardır.) Gelişmiş ülkelerde ölü doğum oranı binde birlere kadar düşerken bu oran gelişmekte olan ülkelerde binde yedi civarında gözlenmektedir. Saygın tıp dergisi Lancet e göre ;dünyada her yıl yaklaşık 2.6 milyon bebek gebeliğin 28. Hafta ve sonrasında ölmektedir.Bu ölümlerin %98 i geri kalmış ve gelişmekte olan ülkelerde ortaya çıkmakla birlikte, gelişmiş ülkelerde de 300 bebekten biri ölü doğmaktadır.Son 20 yılda da bu oranlarda belirgin bir düzelme olmamıştır.
 
Ölü doğum nedenlerinin araştırıldığı, Lancet dergisinde Nisan 2011 de yayınlanan en son güncel derlemede 6963 araştırma ve 96 toplum tabanlı araştırma değerlendirilmiştir. Gebenin aşırı kilolu oluşu ve obesite (vücut kitle indeksinin 25 kg/metrekare üzerinde oluşu)ölü bebek doğumunda en büyük risk faktörü olarak belirlenmiştir. Obesite gelişmiş ülkelerde, gebeliğin 22.haftasında olan ölü doğumların %8-18 arasında nedenini oluşturmuştur. Yüksek gelir düzeyi olan 5 ülkede her yıl oluşan yaklaşık 8000 ölü doğumun en büyük nedeni gebenin aşırı kilolu oluşudur.
 
35 yaş üzerindeki gebelerde ölü doğum oranları ikinci sıradadır ve tüm ölü doğumların %7-11 ini oluşturmaktadırlar. Yüksek gelir düzeyi olan ülkelerde her yıl 4200 ölü doğum ileri yaşta gebe kalan kadınlarda ortaya çıkmaktadır.
Sigara kullanımı anne rahminde bebek ölümü nedeni olarak üçüncü sırada yer almıştır ve ölü bebek doğumlarının %4-7 oranında neden olarak karşımıza çıkmaktadır. Ekonomik düzeyi yüksek ülkelerde her yıl 2800 bebek sigara kullanımı nedeniyle ölü doğmaktadır. Ekonomik düzeyi düşük toplumlarda gebenin sigara kullanımı, ölüm doğumların %20 nedeni olabilmektedir.
İlk gebeliklerde ölü doğum oranları daha yüksektir ve tüm ölü doğumların %15i kadınların ilk hamileliğinde karşımıza çıkmaktadır.
Gebelikle ilgili nedenlere bakıldığında ;SGA(Small for gestational age-gebelik haftasına göre daha küçük olan bebekler) ölü doğumların %23 ünü oluşturmuşlardır.
 
Gebelikte plasentanın erken ayrılması ; gebe ve bebeğin yaşamını tehdit eden çok ciddi bir durumdur ve ölü bebeklerin%15 inden sorumlu olmuştur.Gebenin tansiyonu yüksek olduğunda plasentanın erken ayrılma riski on kat artmaktadır.
Bebeğin gebelik haftasına göre küçük olması ve plasentanın erken ayrılması, gebelikte plasentanın durumunun ne kadar önemli olduğunu ortaya koymaktadır.
Ayrıca gebelikten önce var olan diyabet (şeker hastalığı)ve yüksek tansiyonun önemi zaten tartışılmamaktadır. Gebeliğin ikinci yarısında gebeliğe bağlı ortaya çıkan hipertansiyon ve diyabetin de önemini burada vurgulamakta yarar vardır.
Özellikle gelişmiş ülkelerde önlenebilir neden olarak kabul edilen;obesite, ileri yaş ve sigara kullanımının önemi vurgulanmaktadır.
Bebek ölü doğduğunda, olguların yaklaşık yarısında bunun nedeni kesin açıklanamamaktadır.
Yukarda da bahsettiğimiz gibi plasentayla ilgili nedenler(plasenta anneden bebeğe oksijen ve besin maddesini taşıyan organdır),fetüsün genetik problemleri, gebelik sürecinde fetüsün enfeksiyonları ve diğer fiziksel problemleri de ölü doğumların nedenleri arasındadır. Ayrıca infertilite, çoğul gebelik, trombofili dediğimiz genetik pıhtılaşma bozuklukları, lupus gibi bağ dokusu hastalıkları, bağışıklık sistemi ,ırk ve sosyoekonomik faktörlerin önemini de burada vurgulamakta yarar vardır.
Tüm gebelerin sağlıklı bebek sahibi olmaları dileğiyle

YORUM YAZ
Arşiv