Güneşten ormanlar doğuyor

  • 0
  • 987
Yazı Boyutu:

EgeOrman Vakfı’nın İZKA’dan destek alarak hayata geçirdiği “Güneşten Ormanlar”projesi kapsamında kurulacak 500 kilowatlık Güneş Enerji Sistemi’nin alımı ve montajı içinyapılan  ihaleyi kazanan Merk Solar Enerji Çözümleri A.Ş. ile Ege Orman Vakfı’nın İktisadiİşletmesi EGEVAK yetkilileri arasında sözleşme imzalandı. 

Ege Orman Vakfı’nın İktisadi İşletmesi EGEVAK tarafından İZKA’ya sunulan ve İZKAtarafından onaylanan “Güneşten Ormanlar” projesi kapsamında 4 Aralık 2013tarihinde “500 Kw Fotovoltaik Güç Sistemi Mal Alımı veMontajı’  için yapılan ihale sonucunda  Merk Solar Enerji Çözümleri San. ve Tic. A.Ş.ihaleyi kazandı. İhaleyi kazanan MerkSolar Enerji Genel Müdürü Ömer CihanKarahan ve Vakfın İktisadi İşletmesi EGEVAK’ın Yönetim Kurulu BaşkanYardımcısı  Erol  Narin arasındaimzalanan sözleşme ile “Güneş Enerji Sistemi”nin kurulumu 5 ay içindetamamlanacak.   

İzmir Kalkınma Ajansı’nın(İZKA)“Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Destek Programı” ndan onay alan“Güneşten Ormanlar” projesi ile ilgili bilgi veren Ege Orman Vakfı İktisadi İşletmesi EGEVAK’ın Yönetim Kurulu BaşkanYardımcısı Erol Narin; “Projenin toplam bütçesi 1 milyon  868 bin TL.  bu rakamın % 50’sini  İzmir Kalkınma Ajansı karşılayacak. Proje 2014 Haziran ayındatamamlanacak. Proje kapsamında, Menderes-Pancar’dakiralanan arazide güneş enerjisinden  500 kilowat gücünde lisanssızelektrik enerjisi üretilecek. Ürettiğimiz elektriğin bir bölümü ileMenderes-Oğlananası’nda  bulunan 30 binağaçlık zeytinliğimizin elektrik ihtiyacını karşılayıp ihtiyaç fazlası üretilenelektriğide satacağız. Sattığımız elektrik enerjisinden gelen gelirle yeniorman alanları oluşturup güneşin ormanlarını kuracağız.” diye konuştu.  

Projeile Ülkemize yeni orman alanları kazandırmanın yanında var olan ağaçlarınkorunmasına yönelik bir etkide sağlayacaklarını ifade eden Narin “Kurulum sahasındaki yıllık elektrikenerjisi üretimi yaklaşık 800.000 kilowat olarak gerçekleşecektir. Bu miktardaenerji üretimi, yıllık 502.204 kilogram karbon salımının engellenmesi anlamınagelmektedir. Bu da yıllık yaklaşıkolarak 1100 adet ağacın  kurtarılmasınısağlayacak. FotovoltaikGüç Sistemlerinin ömrü 30 senedir. Bu zaman içinde güneş parlayarak Ege OrmanVakfı’nın daha fazla ormanlaştırma ve eğitim projelerini gerçekleştirmesinisağlayacak.” dedi. 

Erol Narin, projeninbölgeye örnek teşkil edecek bir yatırım modeli oluşturacağını, özellikle sanayicilerin ihtiyaçduydukları elektrik enerjilerini boş atıl duran çatılarında veya arazilerindegerçekleştirmeleri konusunda özendirici olacağını ve fosil enerjikaynaklarının sebep olduğu çevre sorunlarının önlemesinde model olacağını belirtti. 

FotovoltaikEnerji Sisteminin kurulumunu yapacak Merk Solar Enerji Çözümleri A.Ş. GenelMüdürü Ömer Cihan Karahan ise;” Ege Orman Vakfı yıllardır yaptığı çalışmalarlaörnek bir Vakıf.  Özellikle Egebölgesindeki çalışmaları çok önemli. Bu projede tabi İZKA’nın desteğide var. Buprojeye katkı koymaktan son derece memnunuz.” dedi.
 

YORUM YAZ
Diğer Haberler

Dijital arşiv” ile güvenli ve tasarruflu hizmet

Yapay zeka iş insanlarını eşleştirdi

Mikroplastik sorununa çözüm

Göz bebeği dronlar görücüye çıktı

Daha hızlı daha güvenli

Dijital bankacılığa ilgi hızla artıyor

Arşiv